Uppdaterade ASCO-riktlinjer 2022

Uppdaterade ASCO-riktlinjer rekommenderar starkt användning av Oncotype DX Breast Recurrence Score® -testet hos lymfkörtelnegativa och majoriteten av lymfkörtelpositiva bröstcancerpatienter i tidigt stadium.
ASCO är ett varumärke som tillhör American Society of Clinical Oncology.
ASCO rekommenderar inte någon produkt eller terapi.

Oncotype DX®-testet är en del av internationell vårdstandard

Oncotype DX®-testet ingår i de fyra stora internationella riktlinjerna för vård av cancer och rekommenderas av två stora europeiska bedömningsorgan för hälsoteknik (HTA).5-11
Making cancer care smarter.™