Oncotype DX®-testet är en del av internationell vårdstandard

Oncotype DX®-testet ingår i de fyra stora internationella riktlinjerna för vård av cancer och rekommenderas av två stora europeiska bedömningsorgan för hälsoteknik (HTA).5-11

En skräddarsydd behandlingsplan för din cancer

Oncotype DX®-testet hittar både de patienter med hormonpositiv, HER2-negativ bröstcancer i tidigt stadium som sannolikt inte behöver cytostatika och den lilla viktiga gruppen patienter för vilka cytostatika kan behövas.1 Det hjälper därför dig och din läkare att ta ett informerat beslut om vilken behandlingsmetod som är rätt för dig.
Making cancer care smarter.™